Về dự sinh hoạt chuyên môn có 69 cán bộ giáo viên đến từ 05 trường phía đông (Mẫu giáo Đăk Yă, mẫu giáo A Yun, mẫu giáo Đăk JơTa, mẫu giáo Đak TaLey và mẫu giáo H’ra). Chủ trì buổi sinh hoạt là cô Trần Thị Mỹ Linh – hiệu trưởng trường mẫu giáo Đăk Yă – cụm trưởng; cô Lê Thị Quyên giáo viên trường mẫu giáo Đăk Yă thực hiện tiết dạy minh họa.

Đây là buổi sinh hoạt chuyên môn đầu tiên trong năm học 2018 – 2019 nên trường mẫu giáo Đăk Yă đã đầu tư rất công phu và hiệu quả. Qua buổi sinh hoạt đã có rất nhiều ý kiến chia sẻ, đưa ra giải pháp thay thế hữu hiệu, tích cực, phù hợp với bối cảnh địa phương. Đồng thời thông qua buổi sinh hoạt đã trả lời những vướng mắc trong chuyên môn của một số giáo viên.

Có thể nói đây là bước khởi đầu tốt đẹp cho kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của cụm. Là cơ hội để giáo viên cũng chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau cùng nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở từng đơn vị.